20 lat minęło

07-10-2021 09:18

1 IX 2001 r. to data, kiedy na mapie placówek kulturalnych powiatu puławskiego ponownie pojawiła się Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach. To oznacza, że od tego czasu upłynęło równo 20 lat. Trudności lokalowe (biblioteka pięciokrotnie zmieniała swoją siedzibę) i kadrowe nie przeszkodziły, żeby PBP w Puławach zaistniała w świadomości społeczności lokalnej jako ważna placówka kulturalna, której działania znacznie wykraczają poza obręb zadań statutowych. Priorytetowym zadaniem naszej biblioteki jest pomoc instrukcyjno – metodyczna i szkoleniowa dla sieci bibliotek z terenu powiatu puławskiego.

PBP w Puławach od początku swojego istnienia dąży do tego, aby stać się lokalnym centrum wiedzy o regionie. Nasze działania oscylują więc wokół pozyskiwania i gromadzenia księgozbioru regionalnego, czasopism lokalnych a także materiałów wydawniczych (foldery, prospekty, mapy turystyczne, widokówki, kalendarze) oraz zbiorów niepiśmiennych (rzeźba, grafika, malarstwo, wycinanki) dotyczących Puław, gmin powiatu puławskiego oraz województwa lubelskiego.

Biblioteka podjęła także współpracę z instytucjami regionalnymi, towarzystwami, redakcjami lokalnych czasopism, a także z pasjonatami, by wspólnie promować powiat puławski i Puławy na arenie ogólnopolskiej.

PBP ma również swój piśmienny wkład w promocję regionu, walorów turystycznych, przyrodniczych i kulinarnych. Od 2008 r. biblioteka zaistniała jako wydawca książek regionalnych. Do tej pory ukazało się 12 publikacji.

Więcej o nas w krótkim filmiku. 
Zapraszamy do oglądania!