Wystawa na oknach biblioteki - Powiatowa Biblioteka Publiczna wydawcą książek regionalnych

05-11-2019 14:57

Powiatowa Biblioteka Publiczna od początku swojego istnienia dąży do tego, aby stać się lokalnym centrum wiedzy o regionie. Dlatego też od 2008 r. Powiatowa Biblioteka Publiczna zaistniała jako wydawca książek regionalnych promujących walory turystyczne, przyrodnicze, kulinarne oraz historię powiatu puławskiego. Do tej pory ukazało się dziesięć publikacji. Można je podzielić na trzy bloki tematyczne:

  • Kuchnia regionalna i turystyka („Wokół kuchni i stołu – tradycje ziemi puławskiej”, „Smaki ziemi puławskiej – turystyczne, przyrodnicze i kulinarne”, „Zachować w pamięci – kulturowe, krajobrazowe i kulinarne dziedzictwo ziemi puławskiej”)
  • Historia regionu („Powiat Puławski dawniej i dziś”, „Dopóki płynie – Rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły”, „Sto osobliwości na stulecie Niepodległości. 1918-2018”)
  • Tradycja regionu („Magia Świąt Bożego Narodzenia / Wielkiej Nocy – spotkanie z tradycją”, „O zabawach, zabawkach i nie tylko – spotkanie z tradycją”, „Tajemnice szafy babci i dziadka – spotkanie z tradycją”, „Magia Świąt Bożego Narodzenia / Wielkiej Nocy – spotkanie z tradycją” – wznowienie).

Główne cele wydawnictw biblioteki to: zwrócenia uwagi na nawyki kulinarne i tradycje żywieniowe charakterystyczne dla powiatu puławskiego, promocja kulinarnych specjałów regionalnych, przybliżenie walorów turystycznych powiatu z uwzględnieniem najcenniejszych obiektów architektonicznych i przyrodniczych, zachowanie dziedzictwa kulturowego i uchronienie od zapomnienia wspomnień i przeżyć najstarszych pokoleń, przypomnienie i utrwalenie historii powiatu puławskiego oraz zwrócenie uwagi na ważne wydarzenie i jubileusze.
Dodatkowe atuty publikacji to tłumaczenia na język angielski i rosyjski, zdjęcia, fotografie archiwalne, oryginalne ilustracje plastyczne oraz fragmenty wierszy lokalnych twórców.

Zachęcamy do lektury wydawnictw Powiatowej Biblioteki Publicznej w Puławach, wszystkie książki mają wersje online dostępną na stronie http://bib.pulawy.powiat.pl/nasze-publikacje