Południe Literackie z księżną Izabelą Czartoryską

22-11-2019 15:52

19 listopada 2019 r. o godz. 12.00 w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach odbyło się Południe Literackie. Podczas spotkania nastąpiło podsumowanie dwóch konkursów powiatowych. Jednym z nich był konkurs literacki List księżnej Izabeli Czartoryskiej do współczesnego puławianina” organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Puławach. Jury po analizie 32 prac postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoria wiekowych:

Kategoria szkoła średnia: 
Nagrody:
•    Małgorzata Skawińska – I LO im. ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach 
•    Natalia Mączka – ZS nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach 
•    Zuzanna Sulska – ZSO nr 1 im. KEN w Puławach 
Wyróżnienie:
•    Weronika Szczygielska –  ZS nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach

Kategoria szkoła podstawowa:
Nagrody: 
•    Julia Jędrzejewska – SP nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Puławach 
•    Franciszek Kuta – SP nr 10 im. A. Mickiewicza w Puławach 
•    Natalia Szymczyk – SP nr 11 im. H. Sienkiewicza w Puławach 
Wyróżnienia:
•    Olga Maciąg – SP nr 4 im. M. Kopernika w Puławach
•    Gabriela Adamowska – SP nr 3 im. J. Brzechwy w Puławach 
•    Maria Gibuła – SP nr 3 im. J. Brzechwy w Puławach

Oprócz wręczenia nagród uczestnicy Południa Literackiego mieli okazję wysłuchać prelekcji puławskiego regionalisty, Jacka Śnieżka dotyczącej życia i działalności księżnej Izabeli Czartoryskiej oraz poznać fragmenty dwóch zwycięskich listów w interpretacji wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury. Dodatkowo Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach przygotowała wystawę książek poświęconych „Pani na Puławach”. 

Konkurs odbył się pod patronatem Starosty Puławskiego Danuty Smagi i Muzeum Czartoryskich w Puławach. 

Serdecznie gratulujemy laureatom, dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i życzymy kolejnych literackich sukcesów.