„Akademia Orange dla bibliotek” w bibliotekach powiatu puławskiego

13-12-2011 15:03

Kazimierski Ośrodek Kultury- Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Kazimierzu Dolnym, Gminna Biblioteka Publiczna w Kurowie, Gminna Biblioteka Publiczna w BaranowieGminna Biblioteka Publiczna w Puławach z siedzibą w Górze Puławskiej aktywnie włączyły się do udziału w programie „Akademia Orange dla bibliotek” organizowanym przez Fundację Orange.

Celem Programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania. Dzięki temu Biblioteki mają szansę stać się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.


MGBP w Kazimierzu Dolnym otrzymała dotację  finansową (darowiznę celową) w kwocie 2 129,49 zł. Dotacja ta została przeznaczona na realizacje zadań edukacyjnych oraz popularyzację i zwiększenie wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników naszej Biblioteki. Część tej kwoty przeznaczono na pokrycie kosztów zapewnienia dostępu do Internetu w placówce głównej i filii.Dzięki dotacji Fundacji Orange wszystkie osoby, które odwiedziły biblioteki w Kazimierzu Dolnym i Bochotnicy miały szansę skorzystać z darmowego Internetu. W ramach dotacji biblioteka przeprowadziła m.in.  zajęcia biblioteczno – informatyczne dla uczniów szkoły podstawowej. Tematy zajęć były zróżnicowane i pokazywały różne aspekty pracy z wykorzystaniem Internetu:
- Bezpieczny Internet
- Korzystanie z katalogu elektronicznego biblioteki.
- Sposoby poruszania się oraz wyszukiwania informacji na stronach internetowych oraz w  dostępnych katalogach i bazach danych
- Internet, jako źródło informacji
- Internet, jako źródło rozrywki.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kurowie przyłączyła się do programu 10 października 2011 r. Dotacja pozwoliła na pokrycie kosztów dostępu do Internetu i zorganizowanie kursu komputerowego dla osób dorosłych. Kurs "Podstawy obsługi komputera" prowadzony był dwa razy w tygodniu przez cały grudzień. Uczestnicy mogli poznać zasady posługiwania się komputerem a co za tym idzie mogli skorzystać z bezpłatnego internetu oferowanego w ramach programu "Akademii Orange dla bibliotek".

Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie w ramach programu "Akademia Orange dla bibliotek", uruchomiła bezpłatny dostęp do internetu dla osób korzystających z filii bibliotecznej w Śniadówce oraz korzystających ze znajdującej się tam świetlicy wiejskiej.
Dotacja w kwocie 1201,48 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów dostępu do Internetu i przyłącza telefonicznego. Program w GBP w Baranowie działa od dnia14 lutego 2011 i dzięki temu w gminie wzrosło zainteresowanie korzystaniem z internetu jako nowym sposobem zdobywania informacji.

Gminna Biblioteka Publiczna w Puławach z siedzibą w Górze Puławskiej już po raz kolejny bierze udział w programie "Akademia Orange dla bibliotek". W tym roku udało się uzyskać dotację w wysokości 2 198,49 zł. Kwota ta pozwoliła na korzystanie z bezpłatnego internetu nie tylko w GBP w Górze Puławskiej, ale także w Filii w Leokadiowie i Borowej. Program umożliwił włączenie się Biblioteki Gminy Puławy do projektu "Rozegraj Unię" oraz  pozwolił zorganizować bezpłatny kurs nauki języka angielskiego dla dzieci FunEnglish.pl. W bibliotece zorganizowano lekcje bezpiecznego korzystania z internetu w ramach projektu "Sieciaki".  Dzięki bezpłatnej możliwości skorzystania z internetu w Filii w Gołębiu  czytelnicy mają szansę "załatwić" swoje sprawy urzędowe bez konieczności opuszczania miejsca zamieszkania. Szybkość i wydajność internetu ułatwia prace w systemie bibliotecznym i  wspiera działanie bibliotekarzy.