O Powiatowej Bibliotece w nowym numerze Biuletynu EBIB

18-07-2011 10:53

W najnowszym numerze Biuletynu EBIB  nr 5/2011 ukazał się artykuł o ciekawych inicjatywach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Puławach. Artykuł prezentuje krótką charakterystykę Powiatowej Biblioteki Publicznej w Puławach. Opisuje różne inicjatywy biblioteki, które wykraczają poza obręb zadań statutowych, zwracając szczególną uwagę na działalność wydawniczą i kulturalno-oświatową oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych.
 

Zapraszamy do lektury:
http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-123-spis/514-ebib-52011-1235