Biblioteki pełne dobrej energii

24-05-2024 08:52

Filia biblioteczna w Bochotnicy znalazła się wśród zwycięzców ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Fundację PVE Dobra Energia w ramach projektu „Biblioteki Pełne Dobrej Energii”.
Filia otrzymała pakiet książek, na podstawie których przeprowadzone zostały, dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bochotnicy, warsztaty podnoszące poziom wiedzy ekologicznej, uczące troski o środowisko naturalne:

  • 21.05.2024 „Z wierszem wśród roślin i zwierząt” – Klasy II i III
  • 22.05.2024 „Te małe i te wielkie, te naturalne i te nienaturalne – śmieci” – Klasa I
  • 23.05.2024 „Drugie życie odpadu” – Klasa V

W warsztatach wzięło udział ogółem 33 uczniów.

Uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem i ogromną wiedzą ekologiczną.