Wydawnictwo PBP w Puławach jako przykład dobrych praktyk współfinansowanych ze środków UE

15-09-2011 09:52

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach  zgłosiła swoją książkę regionalną „Zachować w pamięci – kulturowe, krajobrazowe i kulinarne dziedzictwo ziemi puławskiej” do wydawnictwa „Dobre praktyki w zakresie rozwoju turystyki i agroturystyki w oparciu o Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” jako przykład działania promującego walory turystyczne powiatu puławskiego.