Wyniki konkursu: "Zareklamuj twórczość Czesława Miłosza"

24-10-2011 12:20


 

Protokół
Finał konkursu
„Zareklamuj twórczość Czesława Miłosza”

Konkurs został ogłoszony przez PBP w Puławach z okazji
100-rocznicy urodzin Naszego Noblisty. Konkurs przebiegał według ustalonego przez Bibliotekę regulaminu. Celem konkursu było promowanie twórczości Czesława Miłosza.
W założeniu konkursu osoba Czesława Miłosza miała inspirować do
poznania artystycznych dokonań poety.

W konkursie wzięło udział 15 uczestników z terenu całej Polski, zgłaszając 15 prac. Przeważały prezentacje multimedialne, ale były też tradycyjne formy, jak również fotografie.
 

Komisja oceniła prace stosując się do regulaminu konkursu
i postanowiła przyznać:


I miejsce – praca zbiorowa: Anna Cencora, Karolina Kozik, Adrian Widłak, Paweł Wzorek (Cudzynowice),
film „Zareklamuj twórczość Czesława Miłosza”

II miejsce – Teresa Orłowska (Końskowola),
cykl fotografii „Cztery pory roku z Miłoszem”

 
III miejsce – Katarzyna Sadurska (Puławy),
plakat „Czesław Miłosz dla wszystkich”


III miejsce – Daniel Lech (Ostrowiec Świętokrzyski),
prezentacja multimedialna „Wybierz książki Miłosza inne wyrzuć do kosza”

oraz
Wyróżnienie dla Małgorzaty Nowaczek (Zaborze),
album „Czesław Miłosz”


Dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy nagrodzonym!