Biblioteczna półka Bolesława Prusa

16-08-2022 08:54

Z okazji przypadającej na rok 2022 - 175 rocznicy urodzin Bolesława Prusa - Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach przygotowała wystawę promującą najważniejsze utwory w dorobku pisarza. Warto wrócić do ich lektury i na nowo odkryć ponadczasową wartość twórczości Bolesława Prusa, pisarza, tak ważnego dla powiatu puławskiego i Nałęczowa. 

O tym uzdrowiskowym miasteczku pisał tak: „Bez przesady można powiedzieć, że w Nałęczowie prawie  nie ma punktu, z którego nie ukazałby się krajobraz ładny, a czasem niepospolicie piękny”. Prus leczył się i wypoczywał w Nałęczowie w latach 1882-1910. Początkowy sceptycyzm przerodził się w prawdziwą miłość do miasteczka i jego leczniczych właściwości. Z inicjatywy prof. dr Feliksa Araszkiewicza w 1961 r. zostało otwarte Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie. A w 2002 r. staraniem Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa w parku Zdrojowym przed wejściem do Pałacu Małachowskich w pobliżu okna pokoju, dawnego mieszkania Bolesława Prusa pojawiła się ławeczka, na której zasiadł odlany z brązu i ubrany w melonik miłośnik tego uzdrowiskowego miasteczka.