Jak dawniej świętowano

05-04-2022 10:42

4 kwietnia. 2022 r. w Obserwatorium Astronomicznym w Puławach odbyła się kolejna impreza kulturalna „Jak dawniej świętowano” w ramach projektu „Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa materialnego i niematerialnego dotyczącego obserwatorium astronomicznego w Puławach”.

Tym razem motywem przewodnim spotkania była dawna obrzędowość ludowa związania z obchodzeniem świąt i tradycje towarzyszące tym ważnym w kalendarzu dniom. Zaproszenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Puławach przyjęła pani Małgorzata Urban, właścicielka Ekomuzeum „Siedlisko Małgorzaty” i prezes Klubu Twórców Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Pani Małgorzata niemal od zawsze zajmuje się tworzeniem palm wielkanocnych. Jej palmy robione są tylko z naturalnych elementów, które sama przygotowuje. Proces ten zajmuje więc cały rok od momentu posiania zbóż, trwa i kwiatów do efektu końcowego. Uczestnicy spotkania mieli okazję poznać symbolikę i kolorystykę obowiązkowych elementów tworzących palmę i własnoręcznie stworzyć swój model palmy tradycyjnej i nowoczesnej. Seniorzy wspominali własne tradycje obchodzenia świąt i podkreślali jak ważne jest, aby nie zapominać o tych dawnych i pięknych zwyczajach świątecznych . 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.
 

Logo projektu współfinansowano przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.