„Słowa mają moc” – konkurs na inicjatywy oddolne

25-03-2022 13:18

KOKPiT – Biblioteka Publiczna w Kazimierzu Dolnym zaprasza do udziału w konkursie na inicjatywy oddolne inicjowane przez przedstawicieli społeczności lokalnej w ramach zadania „SŁOWA MAJĄ MOC”, którego celem jest zainicjowanie działań edukacyjno  -  animacyjnych w celu integracji i pobudzenia aktywności mieszkańców Gminy Kazimierz Dolny, a także rozwoju czytelnictwa i wzmocnienia roli biblioteki jako instytucji kulturotwórczej.

Dofinansowanie otrzymają dwie lub trzy najciekawsze inicjatywy. Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 9250 zł, z łącznej puli 18 500 zł.

W konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby indywidualne, grupy nieformalne oraz stowarzyszenia, kluby, Koła Gospodyń Wiejskich, itp. Można zgłaszać projekty promujące czytelnictwo, lokalną historię, kulturę, które będą skierowane do dzieci i młodzieży, dorosłych, seniorów oraz lokalnych liderów. Mogą być realizowane w postaci warsztatów, zajęć, spotkań, wystaw, koncertów, imprez, konkursów.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia 2022 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego w przypadku pytań ( 81 881 03 05).
 
 „Konkurs w ramach projektu Słowa mają moc, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.
 

 

Załącznik Rozmiar
Regulamin konkursu 234.69 KB 234.69 KB
Wykaz kosztów kwalifikowanych252.56 KB 252.56 KB
Formularz zgłoszeniowy 136.62 KB 136.62 KB