Jak dawniej mówiono

01-04-2022 09:54

30 marca 2022 r. w Obserwatorium Astronomicznym w Puławach odbyła się pierwsza impreza kulturalna „Jak dawniej mówionow ramach projektuOchrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa materialnego i niematerialnego dotyczącego obserwatorium astronomicznego w Puławach”.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach zaprosiła uczniów z Zespołu Szkół nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach na warsztaty kulturalne promujące gwarę Powiśla Puławskiego. Spotkanie poprowadziły panie z Klubu Twórców Ludowych w Puławach: Elżbieta Wójtowicz, Emilia Kozdrój i Barbara Jemioł.

Pierwszym punktem warsztatów była prelekcja dotycząca gwary Powiśla Puławskiego, wykład pani Elżbiety Wójtowicz mówił o etymologii gwary i jej charakterystycznych elementach językowych. Następnie odbyła się prezentacja i promocja publikacji regionalnej „Godko mojo” autorstwa Zbigniewa Kozaka. Katarzyna Adamowska -Kane  w kilku słowach opowiedziała o wydaniu książki i przybliżyła uczestnikom sylwetkę i życiorys jej autora. Uczniowie mieli okazję wysłuchać fragmentów wierszy i opowiadań Zbigniewa Kozaka pisanych gwarą końskowolską w interpretacji przedstawicielek Klubu Twórców Ludowych. Następnie pani Elżbieta Wójtowicz zaprezentowała kilka opowieści wykorzystując elementy gwary markuszowskiej, a pani Emilia Kozdrój opowiedziała o sobie mówiąc gwarą żyrzyńską. Po teorii przyszedł czas na praktykę i uczniowie wspólnie z zaproszonymi gośćmi stworzyli własny wiersz wykorzystujący elementy gwary Powiśla Puławskiego.  Na zakończenie panie odśpiewały kilka dawnych przyśpiewek weselnych. Warsztaty stały się swoistą lekcją szacunku i poszanowania dla mowy naszych dziadków, podkreśleniem wartości gwary jako ważnego nośnika kultury, tradycji i obrzędowości. 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne
 

Logo projektu współfinansowano przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.