Kazimierska biblioteka z dotacją z Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”.

25-11-2021 12:10

Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki – Biblioteka Publiczna jest Beneficjentem Programu Instytutu KsiążkiKraszewski. Komputery dla bibliotek”. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.


W ramach zadania zakupiono: 2 komputery All-In-One do czytelni komputerowej na potrzeby czytelników i użytkowników, 4 zestawy komputerowe do obsługi czytelni i wypożyczalni w Bibliotece i Filii w Bochotnicy, oprogramowanie antywirusowe dla 8 użytkowników, pakiet biurowy Microsoft Office dla 6 użytkowników, 2 zasilacze awaryjne UPS. Koszt ogółem zadania wynosił 35 300 zł, z tego 30 000 zł dofinansowania z Instytutu Książki.