Kolejny punkt książkowej wymiany na mapie Puław

31-03-2022 10:10

Niezwykle miło nam poinformować, że na mapie Puław pojawił się kolejny punkt książkowej wymiany. Budka bookcrossingowa znajduje się przy wejściu do Obserwatorium Astronomicznego, przy ulicy Filtrowej 50
Pomysłodawcą stworzenia budki była Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach w ramach projektu „Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa materialnego i niematerialnego dotyczącego obserwatorium astronomicznego w Puławach”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.

Logo projektu współfinansowano przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.