Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Z życzliwością na co dzień” nierozstrzygnięty

13-02-2024 09:29

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach we współpracy z Centrum Rozwoju SENS - Katarzyną Dorosz-Dębską, ogłosiła Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Z życzliwością na co dzień”.

Zadaniem uczestnika konkursu było wykonanie JEDNEGO ZDJĘCIA w formacie 15x21, ukazującego przejawy i oznaki życzliwości w życiu codziennym.
Konkurs fotograficzny skierowany był do uczniów szkół podstawowych: klasy VII-VIII oraz szkół średnich z terenu powiatu puławskiego.

Prace konkursowe złożyło 5 osób. Zdaniem jury, żadna nie spełniała wymogów regulaminu.
Jury postanowiło zatem pozostawić konkurs nierozstrzygniętym.