Rok 2022 – Rokiem Marii Konopnickiej

23-05-2022 08:47

23 maja 2022 r. przypada 180 - ta. rocznica urodzin Marii Konopnickiej, polskiej pisarki, poetki, tłumaczki, publicystki. Z tej okazji Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie przygotował wystawę poświęconą życiu i twórczości Marii Konopnickiej.

Pisarka dokonała przełomu w polskiej literaturze dla dzieci, podnosząc tę dziedzinę pisarstwa na wyżyny artyzmu. Za pomocą utworów literackich protestowała przeciwko antypolskiej polityce zaborców i niesprawiedliwości społecznej. Współorganizowała protest światowej opinii publicznej przeciwko niemieckim represjom wobec dzieci polskich we Wrześni w latach 1901–1902 i ustawom wywłaszczeniowym. Walczyła o prawa kobiet oraz pomagała uwięzionym z przyczyn politycznych przez rosyjskie władze.

Wystawę można oglądać w GBP w Baranowie w dniach 19.05-17.06.2022 r. Zapraszamy.