Czasopisma lokalne

24-01-2011 14:07

Zestaw czasopism ukazujących się na terenie powiatu puławskiego:

 • Powiat Puławski kwartalnik „Tu jest Moje Miejsce”

 
Powiat Puławski proponuje mieszkańcom 10 gmin czasopismo o charakterze społeczno - kulturalno - turystycznym. Tytuł czasopisma został wybrany nieprzypadkowo, zespół redakcyjny i Zarząd Powiatu chce aby przyczynił się do lepszego poznania i ocalenia od zapomnienia historii powiatu, jego zasobów kulturalnych, społecznych, przyrodniczych i turystycznych. Wydawnictwo to będzie informować, prezentować najważniejsze wydarzenia, spotkania, programy, instytucje oraz przedstawiać sylwetki ludzi którzy swoją pracą i zaangażowaniem każdego dnia przyczyniają się do rozwoju naszej lokalnej społeczności.

Do redagowania tego kwartalnika Zarząd Powiatu powołał pięcio - osobowy zespół redakcyjny, który jednocześnie zaprosił do współpracy władze samorządowe miast i gmin naszego powiatu, artystów, regionalistów, historyków, pasjonatów, przewodników turystycznych oraz szkoły, biblioteki, domy kultury. Czasopismo zostało podzielone na dziewięć bloków tematycznych:
I WSTĘP.
II TEMAT WYDANIA - ważne wydarzenia, obchody, jubileusze.
III AKTUALNOŚCI - krótkie komunikaty dotyczące najważniejszych wydarzeń powiatowych.
IV CO W GMINACH PISZCZY - informacje i materiały pochodzące z gmin.
V EDUKACJA I SPRAWY SPOŁECZNE - materiały na temat edukacji, programów, innowacji oraz osiągnięć placówek i uczniów, działalność organizacji społecznych.
VI SPORT I TURYSTYKA - materiały na temat najważniejszych wydarzeń sportowych, walory krajobrazowe i turystyczne regionu, zasoby przyrodnicze.
VII OKIEM SPECJALISTY - materiały pochodzące z powiatowych służb, inspekcji i straży, prawnik radzi, oraz artykuły na tematy istotne dla mieszkańców powiatu.
VIII ZNANI I NIEZNANI - sylwetki ciekawych ludzi, wywiady, biografie, opisy.
IX KULTURA, TRAYCJA I HISTORIA REGIONU - materiały dotyczące wydarzeń kulturalnych (relacje z wystaw, imprez), zapowiedzi wydarzeń kulturalnych, kultywowanie tradycji, dziedzictwa i regionalizmu. Artykuły na temat współpracy z twórcami, stowarzyszeniami lokalnymi oraz opisy historii regionu.
 

 • Puławy – tygodniki wydawane na terenie miasta:

„Teraz Puławy” – samodzielna gazeta wydawana od 29 kwietnia 2008 r. do 15 czerwca 2010 r. W tej chwili zastąpiła wydawany do tej pory „Tygodnik Puławski”, który stanowił dodatek do piątkowego wydania lubelskiego „Dziennika Wschodniego”. Pierwszy numer wydany został 25 czerwca 2010 r. i ukazuje się w co tydzień.

„Tygodnik Powiśla”  - tygodnik powiatu puławskiego i ryckiego. Ukazuje się raz w tygodniu, w każdą środę. Do tej pory ukazało się 603 numery.

Tygodniki miejskie prezentują wiadomości dotyczące Puław i okolic oraz najważniejsze wydarzenia danego tygodnia. Opisują także działalność kulturalną i oświatową, wyniki sportowe oraz ciekawostki z życia miasta.
 

 • Janowiec

„Gazeta Janowiecka” – pismo Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą. Pismo ukazuje się 4 razy w roku i prezentuje najważniejsze wydarzenia dotyczące Janowca i okolic. Najważniejszym działem gazety jest historia Janowca oraz wspomnienia mieszkańców o losach swojej Małej Ojczyzny.
W każdym numerze zamieszczane także zostają informacje dotyczące aktualnych wydarzeń społeczno – kulturalnych i działalności Towarzystwa. Własną rubrykę posiada też dział sportowy i listy od czytelników.

 

 

 


 

 

„Notatnik Janowiecki” – wydawany także przez Towarzystwo Przyjaciół Janowca i obejmuje swoją tematyką wydarzenia historyczne. Czasopismo ma charakter popularno – naukowy. Jego inicjatorem jest dr Andrzej Szymanek, nauczyciel akademicki. Numer pierwszy wydany został w 1996 r. Kolejne numery ukazują się raz do roku, rozszerzając kolejne aspekty historyczne i losy dziejowe Gminy Janowiec.
 

 

 

 

 

 • Końskowola

„Echo Końskowoli” – pismo społeczno – kulturowe. Wydawanie raz w miesiącu przez Gminny Ośrodek Kultury. Pierwszy numer ukazał się w 1994 roku. Do tej pory wydanych zostało 192 numery. Pismo przywołuje aktualne wydarzenia z życia gminy, relacjonuje imprezy kulturalne, promuje rodzimych twórców, jak również porusza tematy bardziej ogólne. Obecnie posiada ono stałe rubryki  informacyjne, czyli: „Wiadomości z Pożowskiej” , „Sport w gminie”, „Kącik gimnazjalisty”,  „Biblioteka proponuje” oraz„Z żałobnej karty”. W piśmie pojawiają się również artykuły dotyczące przeszłości region i zawiłości historycznych.
 

 

 

 

 

 • Kurów

„Zeszyty Kurowskie” – wydawane przez Kurowskie Towarzystwo Regionalne. Zeszyt pierwszy ukazał się w 1999 roku. Publikacja dotyczy historii miejscowości i okolic. Artykuły przyjmują formę: opowiadań, wspomnień, felietonów, fragmentów kronik. Uwzględniając losy Kurowa na tle dziejów całego kraju. Czasopismo ukazuje się raz, dwa razy w roku. Ostatni numer ukazał się w 2010 z numerem 21.

 

 

 

 

 • Wąwolnica

„Widnokrąg” – czasopismo Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Wąwolnicy, Urzędu Gminy, Parafii i Społeczeństwa. Ukazujące się nieregularnie. Pełni rolę informatora o pełnej działalności Gminy Wąwolnica o czym świadczą działy czasopisma takie, jak: Społeczeństwo / Parafia / Zdrowie / Ekologia / Sport / Kultura / Historia / Sztuka oraz Widnokrąg dzieciom i Młodzież na Widnokręgu.
 

 

 

 

 

 

 • Żyrzyn

„Gościniec Żyrzyński” – biuletyn Gminnego Centrum Informacji. Ukazuje się średnio 4 razy w roku i przedstawia działalność polityczną, społeczną Gminy Żyrzyn oraz wydarzenia oświatowe, kulturalne i sportowe odbywające się na jej terenie. Stałą rubrykę ma też Gminna Biblioteka Publiczna, która zachęca do czytania opisując najciekawsze nowości wydawnicze.
 

 

 

 

 • Kazimierz Dolny
   

„Brulion Kazimierski” – wydawany przez Towarzystwo Przyjaciół Miasta Kazimierz Dolny. Czasopismo poświęcone jest działalności kulturalnej. Informuje o imprezach, spotkaniach autorskich i wystawach. Przedstawia relacje z przebiegu wydarzeń. Promuje lokalnych twórców. Publikuje wspomnienia, fragmenty pamiętników i listy. Oddzielny dział posiada także poezja i galeria sztuki, gdzie umieszczane są wiersze oraz zdjęcia i reprodukcje obrazów.
 


 

 

 

„Klematis – kwartalnik Literacki Domu Marii i Jerzego Kuncewiczów w Kazimierzu Dolnym. Wydawca: Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym. Czasopismo o charakterze literackim. Skupione wokół twórczości Marii Kuncewiczowej. Opisuje wydarzenia kulturalne i artystyczne odbywające się w Kuncewiczówce. Zamieszcza także wiersze i fragmenty prozy. Wszystko uzupełniane jest serią fotografii. Do tej pory ukazało się 6 numerów.
 

 

 

 

 

 • Nałęczów

„Gazeta Nałęczowska” – czasopismo prywatne. Wydawane 4 razy do roku. Opisuje wydarzenia społeczno – kulturalne w stałych rubrykach tematycznych.

 

 

 


 

 

 

„Głos Nałęczowa” – pismo Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa, dotyczące twórczości artystyczno – literackiej na terenie Nałęczowa. Skupiające się wokół twórczości Bolesława Prusa i działalności kulturalnej na terenie uzdrowiskowego miasteczka. Ważnym działem jest Galeria, która prezentuje malarstwo, rzeźbę i fotografię uzdolnionych mieszkańców Nałęczowa i okolic oraz dział Kronika, który z dokładnością przedstawia działalność kulturalną dzień po dniu.