Artykuły z działu: Ważne informacje

Biblioteka miejscem bez barier i ograniczeń

18-12-2014 10:40

Gminna Biblioteka Publiczna w Kurowie pamięta o wszystkich swoich czytelnikach i sukcesywnie poszerza swą ofertę czytelniczą. Tym razem GBP w Kurowie przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2014” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kurowska biblioteka w ramach projektu nieodpłatnie otrzymała - na podstawie umowy użyczenia - urządzenie Czytak Plus, które jest przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabo widzące. 

Pierwsze kroki w e-świecie

28-11-2014 10:14

Gminna Biblioteka Publiczna w Wąwolnicy po raz kolejny zaprosiła swoich czytelników na kurs komputerowy. Przez cały październik i listopad, dwa razy w tygodniu wszyscy chętni mogli poznać tajniki obsługi komputera i poruszania się w „wirtualnym świecie”. 

Współpraca międzybiblioteczna kazimierskich placówek kluczem do sukcesu

08-10-2014 11:17

KOKPiT-Biblioteka Publiczna w Kazimierzu Dolnym podjęła wyzwanie Biblioteki Narodowej i przystąpiła do programu Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych (szkół stopnia podstawowego i gimnazjów) – priorytet 2. Głównym celem programu jest wspieranie bibliotek publicznych oraz szkolnych poprzez zapewnienie środków finansowych na  zakup nowości wydawniczych. Dzięki dotacji biblioteki mają szansę kształtować nawyk czytania i korzystania ze zdobytych informacji wśród dzieci i młodzieży.

Fundacja Orange dla kazimierskiej biblioteki

22-07-2014 13:35

Program „Orange dla bibliotek” organizowany przez Fundację Orange i tym razem zasilił budżet Biblioteki Publicznej w Kazimierzu Dolnym. Na konto biblioteki wpłynęła kwota (darowizna celowa) w wysokości 1 920,70 zł. Dotacja ta zostanie przeznaczona na realizację zadań edukacyjnych oraz popularyzację wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników kazimierskiej biblioteki. Dzięki tej dotacji placówka może zapewnić dostęp do szerokopasmowych łączy internetowych w bibliotece głównej i Filii w Bochotnicy w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 r.

Finał konkursu fotograficznego „Powiat puławski – wczoraj i dziś”

07-02-2014 14:59

Już znamy wyniki konkursu fotograficznego ogłoszonego przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Puławach. Konkurs „Powiat puławski – wczoraj i dziś” trwał do końca roku 2013 i przebiegł według ustalonego przez PBP regulaminu. Celem konkursu było odkrywanie ciekawych miejsc leżących na terenie Powiatu Puławskiego, ukazanie zmian zachodzących na przestrzeni lat na terenie powiatu. W założeniu konkurs miał inspirować chętnych uczestników do rozwijania umiejętności dostrzegania walorów historycznych i architektonicznych swojego najbliższego otoczenia.

Nowy początek dla Gminnej Biblioteki w Kurowie

13-01-2014 10:16

Od 2 stycznia 2014 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Kurowie ma nowy adres, a co za tym idzie zmieniła swoją siedzibę. Teraz znaleźć można kurowską bibliotekę przy ulicy Armii Wojska Polskiego 1. Placówka może pochwalić się teraz w pełni nowoczesnym lokalem. Biblioteka ma więc szansę wzbogacić swoją ofertę kulturalno-oświatową i dzięki tej „przeprowadzce” przyczynić się do rozwoju zarówno swojej miejscowości, jaki i całej gminy. 

Sukcesy nałęczowskiej biblioteki na XIII Powiatowym Dniu Kultury

26-11-2013 13:05

W sobotę 23 listopada 2013 r. w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika” w Puławach odbył się XIII Powiatowy Dzień Kultury. Był to niezwykle ważny dzień dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Faustyny Morzyckiej w Nałęczowie. Nałęczowska placówka znalazła się wśród zwycięzców Konkursu Wydawnictw Regionalnych.