Linki

07-12-2010 02:21

Ważne strony www:

1.    Biblioteka Miejska w Puławach:

http://www.biblioteka.pulawy.pl/WebPage/

2.    Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej
w Lublinie. Filia w Puławach

http://ken.pbw.lublin.pl/pulawy/biblioteka.html

3.    Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego w Warszawie.
Oddział w Puławach

http://www.cbr.edu.pl/

4.    Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna im. Faustyny Morzyckiej w Nałęczowie

http://www.biblioteka.naleczow.net.pl/index.htm
 
5.    Gminna Biblioteka Publiczna w Puławach z/s w Górze Puławskiej
 
http://www.gbpgorapulawska.pl/
 

6.    Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

http://hl.wbp.lublin.pl/wbp