Artykuły z działu: Ważne informacje

„Akademia Orange dla bibliotek” w bibliotekach powiatu puławskiego

13-12-2011 15:03

Kazimierski Ośrodek Kultury- Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Kazimierzu Dolnym, Gminna Biblioteka Publiczna w Kurowie, Gminna Biblioteka Publiczna w BaranowieGminna Biblioteka Publiczna w Puławach z siedzibą w Górze Puławskiej aktywnie włączyły się do udziału w programie „Akademia Orange dla bibliotek” organizowanym przez Fundację Orange.

Komputerowy kurs angielskiego w kazimierskiej bibliotece

10-11-2011 10:27

Kazimierski Ośrodek Kultury : Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kazimierzu Dolnym, ul. Lubelska 32/34 zaprasza wszystkie dzieci w wieku 6-12 lat na bezpłatny komputerowy kurs języka angielskiego FunEnglish.pl. Łączy on zabawę i naukę z używaniem komputera. Każde dziecko może korzystać z kursu samodzielnie. Dokładnie tak, jak na co dzień korzysta z gier komputerowych. Wystarczy, aby uczyło się w bibliotece dwa razy w tygodniu przez niecałą godzinę, aby w ciągu kilku miesięcy można było zobaczyć pierwsze efekty nauki.

Tradycja a nowoczesność – seminarium wyjazdowe bibliotekarzy powiatu puławskiego

11-10-2011 10:36

Puławskie Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy współudziale Powiatowej Biblioteki Publicznej w Puławach zorganizowało dla bibliotekarzy powiatu puławskiego szkolenie wyjazdowe: Wrocław – Praga. Głównym celem seminarium było zwrócenie uwagi na dwie tendencje, które zdominowały obecnie  działalność placówek bibliotecznych. Z jednej strony to wdrażanie na grunt pracy bibliotekarskiej nowoczesnych technologii, z drugiej natomiast zachowanie tradycyjnego, wypracowanego przez pokolenia wizerunku biblioteki. Program szkolenia miał przybliżyć nas do odpowiedzi na pytanie, który z tych dwóch kierunków jest korzystniejszy dla rozwoju bibliotek.

Wydawnictwo PBP w Puławach jako przykład dobrych praktyk współfinansowanych ze środków UE

15-09-2011 09:52

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach  zgłosiła swoją książkę regionalną „Zachować w pamięci – kulturowe, krajobrazowe i kulinarne dziedzictwo ziemi puławskiej” do wydawnictwa „Dobre praktyki w zakresie rozwoju turystyki i agroturystyki w oparciu o Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” jako przykład działania promującego walory turystyczne powiatu puławskiego.

O Powiatowej Bibliotece w nowym numerze Biuletynu EBIB

18-07-2011 10:53

W najnowszym numerze Biuletynu EBIB  nr 5/2011 ukazał się artykuł o ciekawych inicjatywach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Puławach. Artykuł prezentuje krótką charakterystykę Powiatowej Biblioteki Publicznej w Puławach. Opisuje różne inicjatywy biblioteki, które wykraczają poza obręb zadań statutowych, zwracając szczególną uwagę na działalność wydawniczą i kulturalno-oświatową oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych.