„Dopóki płynie – Rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły” zapraszamy do lektury

31-03-2017 17:55

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając znaczenie Wisły w życiu naszego Narodu i Państwa, ogłosił rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły. Wisła – Królowa Polskich Rzek to nasze naturalne a także historyczno-kulturowe dziedzictwo. Aż cztery jednostki samorządowe Powiatu Puławskiego położone są wzdłuż Wisły. Żyjemy i mieszkamy w powiecie, który rzeka łączy i integruje. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach, włączając  się w obchody Roku Rzeki Wisły, przygotowała kilka inicjatyw promujących walory turystyczne i przyrodnicze rzeki. Jedną z nich było wydanie książka autorstwa Jacka ŚnieżkaDopóki płynie – Rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły

Publikacja składa się z 7 rozdziałów. Pierwszy opisuje osobliwości wiślane, czyli ciekawostki związane z rzeką i tym jaki wpływ miała ona na powstanie i rozwój m.in. Puław. Drugi rozdział poświęcony jest klęskom żywiołowym jakie na przestrzeni wieków wyrządziła Wisła. W rozdziale trzecim opisana jest konieczność regulowania brzegów Wisły i pogłębianie jej dna. Czwarty rozdział wspomina nadwiślański kult św. Jana Nepomucena, patrona strzegącego ludzi od powodzi. Wisła w poezji i prozie to temat piątego rozdziału książki, natomiast w szóstym rozdziale autor pokreślił wszystkie ważne informacje, jakie należy wiedzieć o Wiśle. Ostatni siódmy rozdział opisuje bogactwo fauny Małopolskiego Przełomu Wisły
Książka jest bogato ilustrowana i zawiera odniesienia bibliograficzne. 

Zapraszamy do lektury, wystarczy kliknąć w tytuł: "Dopóki płynie – Rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły".