Inspektor Ochrony Danych

18-12-2020 09:10

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych
w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Puławach
jest PBP z siedzibą w Puławach,
tel. 81 8861474, adres e-mail: pbpulawy@onet.pl


Inspektorem Ochrony Danych
w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Puławach
jest Aleksandra Jarocka,
adres e-mail: inspektor@cbi24.pl,
adres do korespondencji: ul. 6 Sierpnia 5 ; 24-100 Puławy