Już wkrótce nowoczesny sprzęt komputerowy w baranowskiej bibliotece

17-09-2020 13:20

Niezwykle miło nam poinformować, że wniosek Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020” został rozpatrzony pozytywnie. W zawiązku z tym baranowska biblioteka otrzyma od Instytutu Książki dofinansowanie w kwocie 11 450,00 zł. na zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego. 

Głównym celem programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020” realizowanego przez Instytut Książki jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii  i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca.