Nowy numer kwartalnika powiatowego "Tu jest Moje Miejsce"

11-04-2012 11:14

Ukazał się nowy numer kwartalnika powiatu puławskiego
„Tu jest Moje Miejsce”.
 

 

 

 

 

 

 

 

W numerze 11 zamieszczone zostały trzy artykuły dotyczące sieci bibliotek powiatu puławskiego:
•   Inicjatywy wydawnicze Bibliotek Powiatu Puławskiego
•   Koalicja na rzecz Bibliotek - kolejny etap Programu Rozwoju Bibliotek
•  Ferie w mieście - "Ferie z filmem" oraz "Warsztaty z autoprezentacji" w Filii nr 5 Biblioteki Miejskiej