Nowy numer kwartalnika powiatowego "Tu jest Moje Miejsce"

08-08-2011 12:05

Ukazał się nowy numer kwartalnika powiatu puławskiego
„Tu jest Moje Miejsce”.

 

 

 

 

 

 

 

 

W numerze 8 zamieszczone zostały cztery artykuły dotyczące sieci bibliotek powiatu puławskiego:

  • Dzień Bibliotekarza w Sandomierzu – relacja ze szkolenia wyjazdowego do Sandomierza
  • II Lokalne Forum Bibliotekarzy – relacja ze wspólnej konferencji bibliotekarzy powiatu puławskiego i ryckiego pod hasłem: „Biblioteki XXI wieku wobec tradycji i nowoczesności”
  • Sukcesy bibliotek Powiatu Puławskiego – przyznanie tytułu „Bibliotekarza Roku” województwa lubelskiego Danucie Szlendak i zakwalifikowanie się czterech bibliotek do drugiej rundy Programu Rozwoju Bibliotek
  • Nowa siedziba i nowe wyzwania dla biblioteki – nowe miejsce i nowe zadania Powiatowej  Biblioteki Publicznej w Puławach