Artykuły z działu: Nasze publikacje

Druga publikacja: „Smaki ziemi puławskiej – turystyczne, przyrodnicze i kulinarne”

07-12-2010 00:49

Książka ta to uzupełnienie i rozszerzenie pierwszej publikacji. Wydawnictwo ukazało się pod zmienionym tytułem: „Smaki ziemi puławskiej - turystyczne, przyrodnicze i kulinarne”. Niniejsza pozycja ma na celu dokładniej przybliżyć do tej pory mało znany i niedoceniany pod względem krajoznawczym, przyrodniczym i kulinarnym region Lubelszczyzny.