Nowoczesny sprzęt komputerowy dla biblioteki w Końskowoli

03-02-2021 09:40

Gminny Ośrodek Kultury w Końskowoli im. K. Walczak – Biblioteka Publiczna jest Beneficjantem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

W ramach przyznanego dofinansowania w wysokości 30 000 zł oraz wkładu własnego GOK w Końskowoli w wysokości  6 746 zł zakupiono: 3 komputery ALL in One do czytelni komputerowej na potrzeby czytelników i użytkowników, 2 komputery ALL in One do obsługi czytelni i wypożyczalni w Bibliotece, 1 komputer stacjonarny z monitorem, wydajną kartą graficzną do obróbki zdjęć, a także monitor interaktywny 65” i serwer plików QNAP.
Całkowita wartość programu wyniosła 36 746 zł.